U kunt niet meerdere artikelen per dag bestellen. Het maximale aantal bestellingen per dag is momenteel vastgesteld op 2 artikelen. Dit om fraude te voorkomen en om de gebruiker te beschermen in het geval er betalingsgegevens van iemand zijn gestolen.